Biblija, arba Šventasis Raštas

Jazyk: Lietuvių

Informácia o verzii

Biblija, arba Šventasis Raštas.

Senąjį Testamentą iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų vertė Antanas Rubšys.

Naująjį Testamentą iš graikų kalbos vertė Česlovas Kavaliauskas.

Redakcinė komisija: Vaclovas Aliulis, Albertas Latužis, Danielius Oželis, Petras Kimbrys (spec. redaktorius).

Atspausdintą Bibliją galite įsigyti apsilankę www.biblijosdraugija.lt.

Lithuanian Bible, Ecumenical edition

This version was first published in 1999 by the Bible Society of Lithuania.

If you are interested in obtaining a printed copy, please contact the Bible Society of Lithuania at www.biblijosdraugija.lt.

Informácie o autorských právach

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania