BÚKÙ TÀ TƗ́DHƗ́//RU YÌZO DHƗ ÀDHYA

Jazyk: Logo

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.