Bibele ye Kenile (Catholic Edition)

Jazyk: Lozi

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© Bible Society of Zambia 2009