Piunga Ba Bonga A Pau

Jazyk: Mengen

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© 2003, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.