Diosta nooki yorem nokpo

Jazyk: Mayo

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© Wycliffe Bible Translators, Inc.