SEBR SÕNGO

Jazyk: Mossi

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© 1998 Alliance Biblique du Burkina Faso