To Ngü Mürü ka Me bete Gina Ngü (S Sudan)

Jazyk: Mündü

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© Wycliffe Bible Translators 2005