Tu'un Ña Kindoo Tata Yo Jesucristo Xi'in Yo

Jazyk: Mixtec: Metlatónoc

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved