Ngú bà toko nambeè mì Mbíṛì ta ndâ ꞌduù

Jazyk: Ndogo

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© Wycliffe Bible Translators 2001