NBG-vertaling 1951

Jazyk: Nederlands

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© 1951 Nederlands Bijbelgenootschap