Yɩɩ sʋywáŋʋ́ sagɩ

Jazyk: Southern Nuni

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

©Wycliffe Bible Translators