God Ta Duru Javotoho

Jazyk: Orokaiva

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.