Yesu Kristo Wane Kisi Maep Don

Jazyk: Ono

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.