Janejare'e Ayvukwerà

Jazyk: Wayampi

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

©Wycliffe Bible Translators, Inc.