Thi Jian Juajnee Jesucristo

Jazyk: San Marcos Tlalcoyalco Popoloca

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.