La Bible en Malgache

Jazyk: Malagasy: Plateau

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© La Société Biblique Malgache 2011