Rengah Jian

Jazyk: Nibong

Informácia o verzii

Surat Jajii' Maréng ha' Penan bu'un bu'un senuai taun 1974. Keruwah koléé' néh tong taun 1999. Jin hun inah Surat Jajii' Maréng ha' Penan pu'un peresa' ngan tenenep. Éh senuai kepéh iteu' inah éh keruwah koléé' la'o néh tenenep. Pu'un éh tenenep jin gaya' ha, pakai ha' éh reng ngan éh lumang kenejam, kivu gaya' ha' Penan. Jelua' koléé'ayat surat péh naneu' ti'eng dokoo' néh lenaa' ngan omok kejam ngan lumang. Pu'un kuraa' kuraa' ngaran surat, ngaran kelunan ngan ngaran retek lepah kenaléu dokoo' ha' néh makin tepih tong ha' Yunani. Barei' Matiut inah niso Matius, Makut inah niso Markus, Keristus inah niso Kristus.

Hun ateng ha' néh ngan iah nah ha' bara' tong Yésus kenat péh Allah, ateng ha' inah pu'un senurat palaa' orop ja'au ka' Néh kenat péh lah. Ha' pekelenaa' tong siget surat lepah nasek dokoo' nolong kelunan éh purung éh.

Surat Jajii' Maréng ha' Penan iteu' kivu Surat Jajii' Maréng lem ha' Yunani ( The Greek New Testament) éh senuai Pengepemung Irah éh suai Surat Tuhan ( United Bible Societies).

Surat Jajii' Maréng ha' Penan senuai kivu surat Tuhan (Today's English Version) ngan Surat Rengah Jian lem ha' Melayu Malaysia (1996, 2001).

Ga' néh Surat Jajii' Maréng ha' Penan iteu' nena' dokoo' peparen Kristus, Tuhan lu' ngan dokoo' neu' pengejian Néh, kekat irah éh purung éh omok pepit kepéh gahang lem pengelan jin réh purung Surat Jajii' Maréng iteu'.

Informácie o autorských právach

Irah éh suai © 2009, Pengepemung irah éh suai Surat Tahun tong Malaysia (The Bible Society of Malaysia) Copyright © 2009 The Bible Society of Malaysia

Éh Keruwah koléé senuai © 2011 Pengepemung irah éh suai Surat Tahun tong Malaysia (The Bible Society of Malaysia) Copyright 2011 The Bible society of Malaysia