Ti itan ni̱x in kjuako - salmo ko proverbio

Jazyk: San Juan Atzingo Popoloca

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.