Pwo Karen Bible (Thailand)

Jazyk: Karen: Pwo Northern

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach