Dios Rimashca Shimicunami

Jazyk: Kichwa: Chaupi urcucuna

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

Texto Bíblico © Sociedades Bíblicas Unidas, 1989.

Dios Rimashca Shimicunami © Sociedades Bíblicas Unidas, 1989.

Texto: Biblia en Quichua Chimborazo, 1989