Mushog Testamento

Jazyk: Quechua: Ambo-Pasco

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.