Mushog Testamento

Jazyk: Quechua: Ambo-Pasco

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach