Diosbuj Shimi - Mushuj Testamento

Jazyk: Quichua: Salasca Highland

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.