HDRUÔM HRĂ KLEI AÊ DIÊ BLŬ - KLEI ÊĐÊ

Jazyk: Rade

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© United Bible Societies, 2015