E Nevi Zmluva pal o Romanes

Jazyk: Romani: Carpathian

Informácia o verzii

Rómčina, Vychodoslovenská E Nevi Zmluva

This translation, published by The Word for the World Slovakia, was published in 2014.

If you are interested in obtaining a printed copy, please contact The Word for the World, Slovakia at www.romanibiblia.org.

Slovo pre Svet na Slovensku vydával tento preklad v roku 2014.

Keby ste si chceli objednať kópiu, napíšte prosím Slovo pre Svet na Slovensku, o.z. na adresu: Soľ 134, 094 35 Soľ.

Informácie o autorských právach

© The Word for the World International, 2013