Kalderash Ruth 1979

Jazyk: Romané

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

Kalderash Ruth © Swedish Bible Society, 1979.