Holi Baibul

Jazyk: Kriol

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved