Cibverano Dipsa

Jazyk: Sena

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

Wycliffe Bible Translators, Inc. and Prodelise