Prekmurska Nova zaveza in Psalmi

Jazyk: Slovenščina

Informácia o verzii

Prekmursko Novo zavezo je leta 1771 prevedel Štefan Küzmič, Psalme pa Aleksander Terplan leta 1848.

Ta elektronska izdaja prinaša besedilo zadnjega natisa iz leta 1928, ki je bilo zdaj pravopisno prenovljeno, tako da ustreza sodobni slovenščini. Odpravljene so bile tudi nekatere napake in neskladja v besedilu.

Svetopisemska družba Slovenije ga predstavlja javnosti v letu 2017, ko obeležujemo 500 let reformacije.

Več informacij: www.svetopismo.si

Prekmurian New Testament was translated in 1771 by Štefan Küzmič and the Psalms by Aleksander Terplan in 1848.

This electronic edition brings the text of the last print from 1928, which was now orthographically updated, so that it reflects the current Slovene use. Some mistakes and inconsistencies were corrected as well.

Bible Society of Slovenia presents this text to the public in 2017, as we mark the 500 years of reformation.

More information (in Slovenian): www.svetopismo.si

Informácie o autorských právach

© 2017 Društvo Svetopisemska družba Slovenije, © 2017 Bible Society of Slovenia