Slovenski standardni prevod

Jazyk: Slovenščina

Informácia o verzii

Slovenski standardni prevod Svetega pisma (SSP)

Splošno sprejeto slovensko svetopisemsko besedilo. Pripravila ga je skupina strokovnjakov z raznih področij skupaj s predstavniki različnih krščanskih cerkva v Sloveniji. Prvič je izšel leta 1996 in velja za prvi slovenski svetopisemski prevod, ki je bil dosledno izdelan na podlagi hebrejskih, aramejskih in grških izvirnikov.

Besedilo je izdala Svetopisemska družba Slovenije, katere poslanstvo je razvijati delo s Svetim pismom, da bi njegovo sporočilo lahko doseglo, izzvalo in preobrazilo življenja ter prineslo božjo spravo in obnovo ljudem v Sloveniji.

Več informacij: www.svetopismo.si.

Slovenian Standard Version of the Bible

The commonly accepted Slovenian Bible text. It was prepared by a group of scholars from various fields, together with representatives of different christian churches in Slovenia. It was first published in 1996 and is counted as the first Slovenian Bible translation that was consistently done on the basis of Hebrew, Aramaic and Greek originals.

The text was published by the Bible Society of Slovenia, whose mission is to develop the work with the Scripture, so that its message can encounter, challenge and transform lives, bringing divine reconciliation and renewal to the people of Slovenia.

More information: www.svetopismo.si.

Informácie o autorských právach

© 1996, 2013 Društvo Svetopisemska družba Slovenije, © 1996, 2013 Bible Society of Slovenia