Mak Osɨrisira Akaman Aghuuŋ ko Iesusɨm Mbɨsevisir Gumasi

Jazyk: Sepen

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

Mak Osɨrisira Akaman Aghuuŋ [Mark]

© 2006 Bible Society of Papua New Guinea

Iesusɨm Mbɨsevisir Gumasi [Acts]

© 2010 Pioneer Bible Translators