Udél dwata: gna kesfasad ne lomi kesfasad

Jazyk: Tboli

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© 2007, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.