Kamatuudan nga Ampang it Ampu'ang Diyus nga Magpatantu Pasar it Kanya

Jazyk: Tagbanwa

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.