Nyɩsʋa a =hapʋtitie

Jazyk: Tepo Krumen

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© Wycliffe Bible Translators Inc.