Koosa Səm Tɔn Fali

Jazyk: Tampulma

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© 1978, 1993 Ghana Institute of Linguistics Literacy and Bible Translation