Vanuvei Eo

Jazyk: Southeast Ambrym

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© 2015, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.