Tupã Je'ẽha

Jazyk: Kaapor

Informácia o verzii

Copyright Information

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


The New Testament
in Kaapor

Informácie o autorských právach

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.