Ngönën Pepewer

Jazyk: Weri

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© Wycliffe Bible Translators, Inc.