Qenu Qob Uber

Jazyk: Usan

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved