Uwumbɔr aagbaŋ

Jazyk: Konkomba

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach