Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

Jazyk: Kasem

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved