कोन्छ्‌योककी सुङ

Jazyk: Sherpa

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

© Wycliffe Bible Translators, Inc.