Ŋwàk Nwì Ma Rʉ̀k Nə̀ Fi

Jazyk: Yamba

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach