God Ye Weng Karadmo

Jazyk: Yongkom

Informácia o verzii

Informácie o autorských právach

©Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved